Retourneren DoubleDutch Kidswear:

1. Wij doen er alles aan om onze producten in perfecte staat aan u te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat er sprake is van een productiefout of beschadiging. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.

2. Vindt u onverhoopt toch een klacht die lijkt op een productie- of fabricagefout, dan kunt  u dit artikel binnen 7 werkdagen na ontvangst van dit artikel retour zenden. Hierover dient u vooraf schriftelijk melding te maken. Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer een kopie van de factuur is meegeleverd en het artikel zich nog in de staat van levering bevindt. De kosten voor het retour zenden worden alleen vergoed wanneer het daadwerkelijk een productie- of fabricagefout blijkt te zijn en het artikel binnen 7 dagen naar ons retour is gestuurd. Artikelen uit partijen mogen niet geretourneerd worden.

3. De goederen dienen zo verzorgd mogelijk teruggestuurd te worden. De kosten en het risico van de retourzending zijn in eerste instantie voor rekening van de detaillist. De detaillist maakt vooraf melding van de retourzending, waarna er verder via e-mail zal worden gecommuniceerd. Onvoldoende gefrankeerde en rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Alleen wanneer de klacht als gegrond wordt verklaard en aan alle voorwaarden wordt voldaan,  zullen de retourkosten door ons worden vergoed.

4. Onderstaande voorbeelden zijn geen productie- / fabricagefouten en vergoeden wij niet:

 • Afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht e.d.
 • Kapotte ritsen
 • Het verlies van accessoires en versieringen zoals o.a. steentjes
 • Het verkeerd wassen of verkeerd gebruik van het artikel zijn ons niet verwijtbaar en zullen dus ook niet als zodanig door ons in behandeling worden genomen
 • Klachten naar aanleiding van slijtage, zoals o.a. kapotte ritsen, gescheurde naden, kapotte knopen
 • Mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik

5a. Wanneer wij inderdaad een productie- of fabrieksfout constateren, zal de aankoopprijs door ons gecrediteerd worden.
5b. Blijkt de klacht geen productie- of fabrieksfout, dan worden het artikel en de verzendkosten niet vergoed en sturen wij het artikel retour na ontvangst van de daarbij horende verzendkosten.

6. Na de termijn van 7 dagen zullen wij een klacht nog wel in behandeling nemen, maar de verzendkosten voor een retour zijn dan altijd voor rekening van de detaillist. Iedere vorm van garantie vervalt echter 3 maanden na aankoop.

7. Er wordt alleen gecommuniceerd met de detaillist die het betreffende artikel bij ons heeft gekocht, niet met de eindconsument. Wij accepteren dus enkel en alleen retouren vanuit onze detaillisten en niet van de consument.

8. Let bij het retourneren dus op de volgende punten:

 • Alleen artikelen met een productie- of fabricagefout kunnen retour worden gestuurd
 • Artikelen met kapotte ritsen kunnen niet worden geretourneerd
 • Retouren van de eindconsument worden niet geaccepteerd, alleen de detaillist kan bij ons artikelen retourneren
 • Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd als ze zijn voorzien van de originele labels en niet gedragen of door uw toedoen beschadigd zijn
 • Er moet van tevoren, per e-mail, een melding over de retourzendingen worden gestuurd naar info@doubledutchkidswear.com.
 • De retourzending moet een kopie van de originele factuur bevatten. Hierop moet zijn aangegeven welke artikelen retour komen en waarom. Op deze manier weten we van wie de retourzending afkomstig is
 • De verzendkosten en verantwoordelijkheid voor het terugsturen zijn in eerste instantie voor u, tenzij anders is overeengekomen. Onvoldoende of ongefrankeerde zendingen worden door ons niet aangenomen
 • Wij zijn een groothandel en ruilen daarom geen kleding voor andere maten

9. Omdat wij samenwerken met detaillisten gaan we er van uit dat bestelde artikelen altijd kunnen worden verkocht (als u de verkeerde maat of het verkeerde artikel heeft besteld en de fout ligt niet bij ons). Bestelde artikelen kunnen bij hoge uitzondering en geheel op eigen kosten geretourneerd worden. In dit geval zijn wij gerechtigd om hiervoor €15,- administratiekosten te rekenen.