Copyright

Copyright © 2020 DoubleDutch Kidswear. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DoubleDutch Kidswear, materiaal dat zich op de deze website bevindt, of dat op een met deze website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen, met uitzondering van geregistreerde klanten die het materiaal gebruiken om de verkoop van bij ons ingekochte artikelen te stimuleren.